Εγκύκλιος Συντονιστικής 46/2017 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε:

 

  1. Το με αριθμ. Α.Π. ΝΔ 1977/1727896/06.10.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης – καταχώρηση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα : α) στο Δήμο Δάφνης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Υμηττού του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Υμηττού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, γ) στο Δήμο Αλίμου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, δ) στο Δήμο Ελληνικού του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ελληνικού του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και ε) στο Δήμο Μοσχάτου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στις αυτές περιοχές ορίζεται η 12η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη.

 

 

 

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1727872/ΔΛΚ.686/06.10.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα τον ορισμό της Παρασκευής 13ης Οκτωβρίου 2017, ως τελευταίας ημέρας ενημέρωσης της τηρούμενης βάσης κτηματολογικών δεδομένων για τον πρώην Δήμο Γλυφάδας του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Γλυφάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής).

 

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1727885/ΔΛΚ.687/06.10.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα τον ορισμό της Παρασκευής 13ης Οκτωβρίου 2017, ως τελευταίας ημέρας ενημέρωσης της τηρούμενης βάσης κτηματολογικών δεδομένων για τις κτηματογραφούμενες περιοχές: α) του Δήμου Αργυρουπόλεως του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Αργυρούπολης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής) και β) του Δήμου Ηλιουπόλεως του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Ηλιουπόλεως, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής).

 

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1727965/ΔΛΚ.692/09.10.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα: α) του Δήμου Αλίμου του Νομού Αττικής (νυν Δήμου Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής) και β) του Δήμου Ελληνικού του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Ελληνικού, του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής), με ημερομηνία έναρξης ισχύος την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40793/06.10.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1728002/ΔΛΚ.704/09.10.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Μοσχάτου του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής), με ημερομηνία έναρξης ισχύος την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40793/06.10.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1728019/ΔΛΚ.709/09.10.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του πρώην Δήμου Υμηττού του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής), με ημερομηνία έναρξης ισχύος την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40793/06.10.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1728041/ΔΛΚ.713/09.10.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του πρώην Δήμου Δάφνης του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Δάφνης, του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής), με ημερομηνία έναρξης ισχύος την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40793/06.10.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας