Σεμινάριο για νέους συμβολαιογράφους 16-10-2017

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017, ώρα 15:00

 

Θέμα: Συνέχεια στη Δομή της Σύμβασης –Ειδικότερα Θέματα-Διαθήκες-

στα γραφεία του Συλλόγου (1ος όροφος)

 

Εισηγητές: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ –  Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

 

κα ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ – Αντιπρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.