Ανακοίνωση Συντονιστικής -Σχετικά με την επαναχορήγηση κωδικών Δ.Δ.Δ.

ΘΕΜΑ: Επαναχορήγηση κωδικών για το ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης πλειστηριασμών

 

Το τελευταίο διάστημα λαμβάνουμε πολλά αιτήματα από συμβολαιογράφους για επείγουσα χορήγηση κωδικών πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης πλειστηριασμών. Μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο Τμήμα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων, πληροφορηθήκαμε σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι αιτούντες συμβολαιογράφοι ήταν ήδη πιστοποιημένοι χρήστες και οι κωδικοί πρόσβασης τους είχαν αποσταλεί, όταν έγινε η μαζική αποστολή κωδικών. Δεν είναι όμως εφικτό κάθε φορά που ένας χρήστης χάνει ή μπλοκάρει τους κωδικούς πρόσβασής του να λαμβάνει νέους.

Ως εκ τούτου, παρακαλείστε, για την ασφάλεια του συστήματος αλλά και τη δική σας ως χρήστες, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί στη χρήση των κωδικών πρόσβασης, ώστε να αποτρέπεται τόσο η απώλειά τους όσο και το μπλοκάρισμα. Πολύ δε περισσότερο, θα πρέπει να επιδεικνύετε ιδιαιτέρως μεγάλη προσοχή όταν εμπιστεύεσθε τους κωδικούς αυτούς σε τρίτα πρόσωπα (μη εξουσιοδοτημένα ως χρήστες).

Πριν, λοιπόν, απευθυνθείτε στο Σύλλογο για την προώθηση αιτήματός σας στο Τμήμα ΔΔΔ για επαναχορήγηση κωδικών πρόσβασης, ελέγξτε επιμελώς τα Εισερχόμενα αλλά και τα Ανεπιθύμητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς κατά πάσα πιθανότητα θα ανακαλύψετε εκεί τους κωδικούς πρόσβασης. Το Τμήμα ΔΔΔ ενδεχομένως στο μέλλον να μην προβεί σε επαναχορήγηση κωδικών πρόσβασης.

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας