Ανακοίνωση Συλλόγου – Υπενθύμιση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
προς υπενθύμισή σας, αναφέρεται ότι, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 2727/2-10-2017 προσκλήσεως του Προέδρου του Συλλόγου μας (κατ΄ αρθρο 105 παρ. 2 του Ν. 2830/2000), θα διενεργηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση τo Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 10.00-15.00 στο Εφετείο Αθηνών (Αίθουσα Τελετών, Είσοδος από την οδό Κυρίλλου Λουκάρεως αριθμός 14, με την επίδειξη της αστυνομικής και επαγγελματικής ταυτότητας), με θέματα:
• Πλειστηριασμοί – Αποκλειστική και τοπική αρμοδιότητα Συμβολαιογράφων.
• Έσοδα – Πόροι Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.
• Ενημέρωση – Προτάσεις – Λήψη αποφάσεων.

Λόγω της κρισιμότητας των θεμάτων, είναι αναγκαία-περισσότερο από κάθε άλλη φορά-η συμμετοχή σας για την διευρημένη νομιμοποίηση της εκπροσώπησής σας, ώστε οι αποφάσεις, που θα ληφθούν, να είναι αποτέλεσμα ακριβούς ενημέρωσης και λογικής επεξεργασίας-εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών και δεδομένων.

Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση τo Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 στον αυτό τόπο και ώρες 10.00-15.00 με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Σημ.: Αν κάποιο μέλος φέρει μόνο μια εκ των ταυτοτήτων, τα στοιχεία του θα ελέγχονται πριν την είσοδό του, σύμφωνα με τον κατάλογο των συμβολαιογράφων, μελών του συλλόγου μας.