Εγκύκλιος Συλλόγου 13/2017 – Οδηγίες για ασφαλιστική ενημερότητα