Εγκύκλιος Συλλόγου 14/2017-Διαβίβαση ΠΟΛ 1163/2017

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1163/2017 «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 3882 Β)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σάς αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1163/31-10-2017 (ΦΕΚ 3882/3-11-2017 τ. Β’), με τίτλο «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής». Με την ως άνω ΠΟΛ., η ισχύς της οποίας αρχίζει αναδρομικά από την 8-6-2016, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1009/18-1-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ως προς την φορολογητέα αξία των μεταβιβαζομένων ακινήτων στις Β’ και ΣΤ’ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                           Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                       Ευτυχία Καραστάθη