Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.11.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

            λόγω μη επιτεύξεως της απαιτουμένης εκ του νόμου απαρτίας και ένεκα του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, της κρισιμότητας της κατάστασης  και των ασφυκτικά πιεστικών χρονικών περιθωρίων, προσκαλείσθε να προσέλθετε εκ νέου τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, στα γραφεία του Συλλόγου (Γ. Γενναδίου 4) και ώρα 14:00, προκειμένου να ληφθεί απόφαση (ανεξαρτήτως της υπάρξεως απαρτίας) επί των κάτωθι θεμάτων:

  • Λεπτομερής ενημέρωση επί των συζητηθέντων με τους συναρμόδιους Υπουργούς για τους πλειστηριασμούς θεμάτων.
  • Λήψη αποφάσεων.

Αθήνα,  23 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας