Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 5.12.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

          Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017  και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Αίτηση Eλένης Καραγεωργοπούλου, συμβολαιογράφου Λαυρίου σχετικά με τη Γενική Συνέλευση της 27.11.2017.

2-) Έγκριση δαπάνης συνδρομών συμβολαιογράφων-μελών του Συλλόγου στη Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «Συμβολαιογραφική Επιθεώρηση» για το έτος 2017.

3-) Ζητήματα πλειστηριασμών (τεχνικός σύμβουλος Συλλόγου, σύσταση ομάδας εργασίας –πλειστηριασμοί ΚΕΔΕ).

4-) Νομική Υπηρεσία Συλλόγου.

5-) Εκθέσεις ελέγχου υπ’αριθμ. 20726/21.9.2017 & 20731/6.10.2017.

6-) Αιτήσεις

7-) Υπηρεσιακά σημειώματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας