Εγκύκλιος Συλλόγου 18/2017 – ΠΟΛ 1185/2017 – ΦΠΑ σε δικαιώματα αμίσθων υποθηκοφυλάκων

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1185/2017 – ΦΠΑ στα κάθε είδους δικαιώματα των αμίσθων υποθηκοφυλάκων

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. 1185/22-11-2017 ΠΟΛ. του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛΑΣ46ΜΠ3Ζ-ΥΥ2), με τίτλο «Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 99/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τη βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της», η οποία έγινε δεκτή εν μέρει από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλή.  Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στη φορολογητέα αξία της αντιπαροχής που λαμβάνουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για την από μέρους τους παροχή υπηρεσιών, περιλαμβάνεται το σύνολο των δικαιωμάτων που εισπράττουν ως αναλογικά, πάγια και γραφικά, και επομένως ο ΦΠΑ εφαρμόζεται στα δικαιώματα που εισπράττονται ανεξαρτήτως του είδους τους.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη