Εγκύκλιος Συλλόγου 20/2017 – Κοινοποίηση ΠΟΛ 1180/2017 & ΠΟΛ 1181/2017

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1180/2017 και ΠΟΛ. 1181/2017 – Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων στους Δήμους Φιλοθέης – Ψυχικού Αττικής και Δελφών Φωκίδος

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

          Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, τις παρακάτω εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:

α) την ΠΟΛ. 1180/22-11-2017, με τίτλο «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α΄ και Γ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών» (άνευ ΑΔΑ)

και β) ΠΟΛ. 1181/22-11-2017 με τίτλο «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Α΄ των οικισμών α) Επταλόφου, β) Λιλαίας και γ) Πολυδρόσου, της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΑΔΑ: 69ΑΑΗ-Ω91), με τις οποίες ανακαθορίζονται οι τιμές ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων στις αναφερόμενες περιοχές.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη