Ανακοίνωση Συλλόγου – Επικείμενη διανομή μερίσματος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι επίκειται η διανομή μερίσματος από το κεντρικό ταμείο του Συλλόγου Αθηνών και από το γραφείο του Πειραιά. Θα σας αποσταλεί νεώτερη ανακοίνωση με την ακριβή ημερομηνία έναρξης της διανομής.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στις αρχές του νέου έτους θα σας αποσταλεί το ετήσιο ημερολόγιο του Συλλόγου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

             Ο Πρόεδρος                                                                  Η Γενική Γραμματέας

       Γεώργιος Ρούσκας                                                            Ευτυχία Καραστάθη