Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

 

  • Σας ενημερώνουμε για συμπληρωματικές διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα Οριστικοποίησης των Αρχικών Εγγραφών στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ασπροχώματος και Λαίικων (πρώην Κοινότητες Ασπροχώματος και Λαίικων) του Δήμου Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας (Σχετ. Α.Π.ΟΙΚ. 1506083/ΝΔ 1598/25.05.2015), (Α.Π. 1534779/ΝΔ 4428/11.12.2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.).
  • Σας ενημερώνουμε για συμπληρωματικές διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα Οριστικοποίησης των Αρχικών Εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσιάς (πρώην Κοινότητα Μεσιάς) του Δήμου Ευρωπού του Νομού Κιλκίς (Σχετ. Α.Π.ΟΙΚ. 1515141/ΝΔ 1743/02.06.2015), (Α.Π. 1534782/ΝΔ 4427/11.12.2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.).
  • Σας ενημερώνουμε για συμπληρωματικές διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα Οριστικοποίησης των Αρχικών Εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ερασμίου (πρώην Κοινότητα Ερασμίου) του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης (Σχετ. Α.Π.ΟΙΚ. 1534358/ΝΔ 4426/09.12.2015), (Α.Π. 1534838/ΝΔ 4496/11.12.2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.).
  • Σας ενημερώνουμε για συμπληρωματικές διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα Οριστικοποίησης των Αρχικών Εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεθώνης (πρώην Κοινότητα Μεθώνης) του Δήμου Μεθώνης του Νομού Πιερίας (Σχετ. Α.Π.ΟΙΚ. 1534348/ΝΔ 4425/09.12.2015), (Α.Π. 1534801/ΝΔ 4495/11.12.2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.).
  • Σας ενημερώνουμε για συμπληρωματικές διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα Οριστικοποίησης των Αρχικών Εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγιάσματος (πρώην Κοινότητα Αγιάσματος) του Δήμου Κεραμωτής του Νομού Καβάλας (Σχετ. Α.Π.ΟΙΚ. 1506083/ΝΔ 1598/25.05.2015), (Α.Π. 1534777/ΝΔ 4430/11.12.2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.).
  • Σας ενημερώνουμε για συμπληρωματικές διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα Οριστικοποίησης των Αρχικών Εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φιλοθέης (πρώην Δήμος Φιλοθέης) του Δήμου Φιλοθέης του Νομού Άρτας (Σχετ. Α.Π.ΟΙΚ. 1506172/ΝΔ 1871/12.06.2015), (Α.Π. 1535697/ΝΔ 4658/18.12.2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

 

 

  • Σημειώνεται ότι τα ως άνω έγγραφα της ΕΚΧΑ Α.Ε., διαβιβάζονται με την παρούσα, λόγω ανακατασκευής της ιστοσελίδας του Συλλόγου, η οποία προσωρινά δεν είναι διαθέσιμη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: