Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 6/2/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

            Προσκαλείσθε να προσέλθετε την  Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 19:00, στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα:

–   Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας