Εγκύκλιος Συλλόγου 12/2018 – Έλεγχος πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ & φορολογικής ενημερότητας

ΘΕΜΑ: Έλεγχος πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ και φορολογικής ενημερότητας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

επειδή έχουν διαπιστωθεί πολλαπλά κρούσματα προσκόμισης στους συμβολαιογράφους πλαστών πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ ή/και φορολογικής ενημερότητας, παρακαλείστε, πριν από την υπογραφή των σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων, να ελέγχετε τη γνησιότητα των προαναφερθέντων πιστοποιητικών χρησιμοποιώντας τις διαδικτυακές εφαρμογές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Συγκεκριμένα:

  1. Για τον έλεγχο του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, η αντίστοιχη εφαρμογή συνοδευόμενη με πλήρεις οδηγίες χρήσης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.aade.gr/epicheireseis/yperesies-pros-symbolaiographoys/egkyroteta-oristikopoiese-pistopoietikoy-enphia

  1. Για τον έλεγχο του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, η αντίστοιχη εφαρμογή συνοδευόμενη με πλήρεις οδηγίες χρήσης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.aade.gr/polites/egkyroteta/egkyroteta-apodeiktikoy-enemerotetas

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                       Ευτυχία Καραστάθη