Ανακοίνωση Συλλόγου – Σύσταση επιτροπής τροποποίησης Κώδικα Συμβολαιογράφων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι, κατά την από 27.3.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής τροποποίησης του Κώδικα Συμβολαιογράφων, η οποία θα τελεί υπό την εποπτεία της Αντιπροέδρου του Συλλόγου κ. Ελένης Κοντογεώργου και αποτελείται από τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Μελπομένη Μπαρλαμά, Αθανάσιο Δράγιο και Γεωργία Ρουπακιώτη.

Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                        Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                   Ευτυχία Καραστάθη