Ανακοίνωση Συλλόγου – Απόφαση ΔΣ-Καταδίκη της από 21.3.2018 επιστολής Ελένης Καραγεωργοπούλου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την από 27.3.2018 απόφαση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη με πλειοψηφία 11 ψήφων σε σύνολο 12 συμβούλων παρόντων (απούσης μιας συμβούλου, λόγω ασθενείας) σας κοινοποιείται το παρακάτω κείμενο καταδίκης της επιστολής, που απέστειλε προς τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., στις 21-3-2018, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβολαιογράφος Λαυρίου, κα Ελένη Καραγεωργοπούλου.

«Η Συμβολαιογραφία δέχθηκε –όπως άλλωστε και το σύνολο της Ελληνικής Κοινωνίας- στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, αλλεπάλληλα πλήγματα. Προσπαθήσαμε να σταθούμε όρθιοι και να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, στα πλαίσια της νέας κατάστασης που προέκυψε, μετά τις νομοθετικές αλλαγές.

Στην προσπάθειά μας αυτή, αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρες και απίστευτες καταστάσεις ανομίας. Επί ένα και πλέον έτος συνάδελφοί μας συμβολαιογράφοι, εμποδίζονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, προπηλακίζονται, υφίστανται επιθέσεις με καταστροφές και βανδαλισμούς στα γραφεία τους, ενώ δεν λείπουν και οι απειλές, γιατί διενεργούν στα πλαίσια των καθηκόντων τους, απολύτως νόμιμους πλειστηριασμούς.

Το Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, με σειρά ανακοινώσεων κατέστησε σαφές ότι οι συμβολαιογράφοι στα πλαίσια των καθηκόντων τους διενεργούν και πλειστηριασμούς και είναι ανεπίτρεπτο να εμποδίζονται στο έργο τους.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου,  ήταν αδύνατο να δεχθούμε, δεν ανεχθήκαμε και αρνούμαστε να συμμορφωθούμε σε υποδείξεις, αρνούμαστε να υποταχθούμε στη βία.

Πιστεύουμε ότι, ως Συμβολαιογράφοι, δηλαδή άμισθοι Λειτουργοί της Δικαιοσύνης, αλλά και ως ελεύθεροι πολίτες, έχουμε μοναδικούς οδηγούς το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Από τις αρχές αυτές, που περιγράφονται με σαφήνεια και στην από 5-3-2018 ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, δεν σκοπεύουμε να παρεκκλίνουμε.

Στις ανοίκειες και εκτός νομιμότητας επιθέσεις στην από 5-3-2018 ανακοίνωσή μας απαντούμε:

Πλανώνται πλάνην οικτράν, όσοι νομίζουν όπως η συνάδελφος και μέλος του Δ.Σ. κα Ελένη Καραγεωργοπούλου, ότι  δεν θα απολογηθούν  ενώπιον της Δικαιοσύνης, για τις πράξεις αυτές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιo
O Πρόεδρος                                                                        Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                   Ευτυχία Καραστάθη