Κοινοποίηση πρόσκλησης για εκδήλωση 20 Απριλίου 2018