Eγκύκλιος Συντονιστικής 12 2018-Τέλη χρήσης πλειστηριασμών

ΘΕΜΑ: Τέλη χρήσης πλειστηριασμού επί περισσοτέρων κινητών ή ακινήτων κατασχθέντων με την ίδια έκθεση

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Με τη διάταξη του άρθρου 1001 ΚΠολΔικ, όπως ισχύει, ορίζεται ότι «Αν με την ίδια έκθεση κατασχέθηκαν περισσότερα ακίνητα που βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια, αυτά πλειστηριάζονται χωριστά την ίδια ημέρα. Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, εφ’ όσον το επιθυμεί, ορίζει εγγράφως προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού τη σειρά με την οποία θα κατακυρώνονται τα κατασχεμένα πράγματα, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν τη διενέργεια του πλειστηριασμού. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού δύναται να ορίσει ο ίδιος, σε περίπτωση μη έγγραφης ειδοποιήσεως του καθ’ ου η εκτέλεση, τη σειρά κατακύρωσης. Από τη στιγμή που το πλειστηρίασμα καλύψει το ποσό της απαίτησης εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν, καθώς και τα έξοδα της εκτέλεσης, δεν γίνεται κατακύρωση για τα λοιπά κατασχεθέντα ακίνητα και δεν συντάσσεται ως προς αυτά έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης».

Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής σαφώς προκύπτει ότι κάθε ένα ακίνητο εκπλειστηριάζεται χωριστά και κατακυρώνεται χωριστά στον αναδεικνυόμενο υπερθεματιστή.

Ο υπερθεματιστής οφείλει να καταβάλει στον τραπεζικό λογαριασμό του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου – συμβολαιογράφου το πλειστηρίασμα και το τέλος χρήσης των 350,00 ευρώ για κάθε ένα ακίνητο.

Ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία τα περισσότερα ακίνητα που έχουν κατασχεθεί με την ίδια έκθεση κατάσχεσης εκπλειστηριασθούν, και κατακυρωθούν στον ίδιο υπερθεματιστή, αυτός οφείλει να καταβάλει το πλειστηρίασμα και το τέλος χρήσης για κάθε ένα από τα κατακυρωθέντα στ’ όνομά του ακίνητα, έστω κι αν συντάσσεται μία μόνο έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης. Δηλ. οφείλει να καταβάλει τόσα τέλη χρήσης όσα και τα ακίνητα, στα οποία αναδείχθηκε υπερθεματιστής και κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν.

Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση πλειστηριασμού κινητών, κατά την περίπτωση του άρθρου 964 ΚΠολΔικ.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας