Συμμετοχή στην απεργία της 12ης Νοεμβρίου 2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Συντονιστική Επιτροπή  Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, με τη σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας αποφάσισε τη συμμετοχή των Ελλήνων Συμβολαιογράφων στη Γενική Πανελλαδική Απεργία της 12ης  Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, ενώνοντας τη φωνή μας και τις δυνάμεις μας με όλους τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θέλουν να εκδηλώσουν την αντίδρασή τους στην συνέχιση της επί σειρά ετών ακολουθούμενης πολιτικής, που οδηγεί σε δραματική υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και σε φτωχοποίηση του συνόλου των πολιτών.

 

Εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας για την ακολουθούμενη πολιτική στο φορολογικό, στο ασφαλιστικό, στους πλειστηριασμούς ακινήτων, που αποτελούν πρώτη κατοικία των οφειλετών, καθώς και για τις ψηφισθείσες διατάξεις του Κ.Πολ.Δικ., με τις οποίες καταργούνται προνόμια εργαζομένων και Δημοσίου υπέρ των Τραπεζών κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

Διαμαρτυρόμαστε γιατί:

– Οι παρεμβάσεις που επιβλήθηκαν, με αφορμή τα μνημόνια, αφενός στον αριθμό των συμβολαιογράφων, που είναι, αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας μας, δραματικά μεγαλύτερος από αυτόν κάθε άλλης χώρας της Ε.Ε., αφετέρου στις αμοιβές μας, που μειώθηκαν επανειλημμένα και δραστικά, χωρίς καμία διερεύνηση του κόστους της παροχής των Υπηρεσιών μας, μεσούσης της οικονομικής κρίσης και της αρνητικότατης επίδρασής της στον κύκλο εργασιών μας, έχουν προκαλέσει πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας στο σύνολο των συμβολαιογράφων της Χώρας.

– Το κόστος της παροχής των Υπηρεσιών μας έχει αυξηθεί δραματικά με την επίρριψη στους συμβολαιογράφους της ευθύνης διεκπεραίωσης και ελέγχου πλήθους εργασιών, που σε κάθε οργανωμένο κράτος αποτελούν πρωταρχικά υποχρεώσεις της ίδιας της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να προβλέπεται η κάλυψη του κόστους από καμία πηγή.

– Οι καταβληθείσες από εμάς στα Ασφαλιστικά μας Ταμεία ασφαλιστικές εισφορές μας ανήκουν και είναι απαράδεκτο να μη λαμβάνονται υπόψη κατά την απονομή της σύνταξης ή την παροχή των λοιπών καλύψεων εκ μέρους των Ταμείων.

– Η επί σειρά ετών ακολουθούμενη φορολογική επιδρομή, αλλά και η αλληλοσυγκρουόμενη πολιτική αντιμετώπισης της κατοχής και της μεταβίβασης των ακινήτων, έχει οδηγήσει στην πλήρη απαξίωσή τους και στην σχεδόν ολοκληρωτική παύση κάθε σχετικής συναλλακτικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και στη θέση εκτός συναλλαγής ενός μεγάλου αριθμού ακινήτων.

 

Διεκδικούμε:

  • Τον προσανατολισμό της ακολουθούμενης πολιτικής με στόχο την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη δίκαιη κατανομή των βαρών.
  • Τη θέσπιση ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και αναπτυ­ξιακού φορολογικού συστήματος, κατόπιν διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς και με γνώστες του αντικειμένου.
  • Την καθιέρωση ενός αφορολογήτου ορίου για όλα τα εισοδήματα (μισθωτών, συνταξιούχων και ελευθέρων επαγγελματιών) τουλάχιστον στο ύψος του ορίου της φτώχειας και τη φορολόγηση του υπολοίπου εισοδήματος με αύξουσα προοδευτική κλίμακα, δεδομένου ότι η αναποτελεσματικότητα του Κράτους στη σύλληψη της φοροδιαφυγής δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη φορολόγηση εισοδημάτων κάτω από το όριο της φτώχειας.
  • Την αντικατάσταση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. από δίκαιο σύστημα φορολόγησης ακίνητης περιουσίας με καθιέρωση πλήρως αφορολογήτου ορίου που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο κόστος απόκτησης πρώτης κατοικίας και τη λογική και όχι εξοντωτική φορολόγηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας.
  • Την απλοποίηση, κωδικοποίηση και σαφή διατύπωση όλων των φορολο­γικών διατάξεων κατά τρόπο μη επιδεχόμενο παρερμηνειών.
  • Το σεβασμό της συνταγματικής και κοινοβουλευτικής νομιμότητας κατά τη θέσπιση νομοθετικών διατάξεων.
  • Τη διατήρηση του Ε.Τ.Α.Α. ως Ανεξάρτητου Ταμείου Ασφάλισης και την επιστροφή μέρους των απωλειών, που υπέστη από τις επανειλημμένες επιδρομές των εκάστοτε Κυβερνήσεων στα αποθεματικά του.
  • Την παροχή δυνατότητας σε όσους ασφαλισμένους στο Ε.Τ.Α.Α. έχουν μειωμένο εισόδημα να υπαχθούν σε χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες πληρώνοντας χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Απεργούμε λοιπόν, Αγαπητοί Συνάδελφοι, και δεν θα προβούμε στην υπογραφή καμίας απολύτως πράξης και χωρίς να δοθεί καμία άδεια.

Θα υπογραφούν εξαιρετικά και μόνο ένορκες καταθέσεις που έχουν προσδιοριστεί  για την ημέρα αυτή (Πέμπτη 12-11-2015) μετά από σχετική κλήτευση.

Mε τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας