Ανακοίνωση Συλλόγου-Πλειστηριασμοί στη Γαλλία

ΘΕΜΑ: Οι πλειστηριασμοί στη Γαλλία

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

            κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) στο Σάλτσμπουργκ στις 19-4-2018, και στο περιθώριο αυτής, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου (πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Συμβολαιογραφίας) κ. Pierre – Luc Vogel ενημέρωσε τους συμμετέχοντες –όπως μας πληροφόρησε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας και Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας κ. Ευτυχία Καραστάθη στο ως άνω συμβούλιο– για το ζήτημα της ανάθεσης της διενέργειας των αναγκαστικών πλειστηριασμών στους Γάλλους συμβολαιογράφους. Ειδικότερα, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη πλειστηριασμών ακινήτων: α) οι εκούσιοι πλειστηριασμοί, οι οποίοι διενεργούνται μόνο από τους συμβολαιογράφους και β) οι αναγκαστικοί πλειστηριασμοί, οι οποίοι διενεργούνται από τους δικαστές, στους οποίους πλειοδοτούν για λογαριασμό των πελατών τους οι δικηγόροι.

            Ειδικότερα το Μάρτιο του 2018, κατατέθηκε σχέδιο νόμου αναμόρφωσης του δικαστικού συστήματος, το οποίο στάλθηκε στους δικηγόρους για σχολιασμό.  Η πρόταση του Γαλλικού Υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν να ανατεθούν οι δικαστικοί (αναγκαστικοί) πλειστηριασμοί στους δημοσίους λειτουργούς (συμβολαιογράφους). Ο σκοπός ήταν η εξοικονόμηση χρημάτων από το Κράτος και η ανάληψη του κόστους διενέργειας των ηλεκτρονικών πλέον πλειστηριασμών από τη γαλλική συμβολαιογραφία. Οι δικηγόροι διαφώνησαν με τα παρακάτω επιχειρήματα, δηλ. ότι μία τέτοια ανάθεση:

  • θα παραβίαζε τα δικαιώματα και την υπεράσπιση των διαδίκων (προστασία του οφειλέτη, του οποίου η κατοικία είχε κατασχεθεί) και
  • θα διακινδύνευε την ικανότητα του CARPA να χρηματοδοτεί εκστρατείες δημοσίας ωφελείας και ειδικότερα τη διαχείριση της νομικής βοήθειας.

Το CARPA (Caisses des règlements pecuniaires des avocats) είναι η «τράπεζα των δικηγόρων». Συγκεντρώνει σε έναν μοναδικό λογαριασμό τα χρηματικά ποσά, περιουσιακά υπάρχοντα ή αξίες που λαμβάνει ο δικηγόρος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, για λογαριασμό του πελάτη. Τα χρηματικά ποσά από τους παραπάνω πλειστηριασμούς προς το παρόν κατατίθενται στους λογαριασμούς του CARPA. Τα ποσά που τοποθετούνται στο CARPA παράγουν οικονομικά προϊόντα, τα οποία χρηματοδοτούν τη νομική βοήθεια και τις υπηρεσίες συλλογικού ενδιαφέροντος για το δικηγορικό επάγγελμα.

            Μετά την έντονη αντίδραση των δικηγόρων, η πρόταση ανάθεσης των αναγκαστικών πλειστηριασμών στους συμβολαιογράφους αποσύρθηκε. Το Γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης όμως ανακοίνωσε ότι θα διεξάγει έρευνα για τον απαραίτητο εκμοντερνισμό των πλειστηριασμών ακινήτων. Σημειωτέον, ότι ήδη η Γαλλική Συμβολαιογραφία έχει ζητήσει τη συνδρομή μας για την παρουσίαση της ελληνικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας πλειστηριασμών ιδιοκτησίας του Συλλόγου μας, η οποία ήδη λειτουργεί απρόσκοπτα στη χώρα μας. Αυτονόητη ήταν η αποδοχή του ως άνω αιτήματος των γάλλων συναδέλφων και η παρουσίαση της πλατφόρμας σε αυτούς και στο γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης θα λάβει χώρα κατά το συνέδριο των γάλλων συμβολαιογράφων τον προσεχή Μάιο.

Η ως άνω εξέλιξη μας υπενθυμίζει ότι πλέον και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι επιτακτικές κοινωνικές  και οικονομικές συνθήκες αλλάζουν ραγδαία, με αποτέλεσμα τίποτα τελικά να μην μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, πολύ δε περισσότερο μάλιστα όταν η κεντρική εξουσία πιέζεται να υλοποιήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι της κοινής ευρωπαϊκής πορείας αλλά και εξαιτίας του ισχυρού διεθνούς ανταγωνισμού σε πολλαπλά επίπεδα.

Υποχρέωση λοιπόν όλων μας αποτελεί η θωράκιση των καθηκόντων μας, η ενίσχυση και αναβάθμιση του έργου μας ως θεματοφύλακες του δικαίου και εκπροσώπων της έννομης τάξης.

    Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας