Ανακοίνωση Συντονιστικής 2018-συμβόλαια με αλλοδαπούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων για την αποστολή στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ. εκ συμβολαίων αλλοδαπών

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

       κατόπιν της συναντήσεως του Προέδρου του Συλλόγου μας και της ΣΕΣΣΕ κ. Γεωργίου Ρούσκα, των μελών της ΣΕΣΣΕ κ. Αικατερίνης Καρακάση, Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, του κ. Ιωάννη Παππά, Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ιωαννίνων, του κ. Παναγιώτη Δουμουλάκη, Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ναυπλίου, της Αντιπροέδρου του Συλλόγου μας κ. Ελένης Κοντογεώργου και του μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου  μας κ. Αθανασίου Δράγιου, με την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κα Άννα Ζαΐρη, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, και κατά την οποία συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων, οι οποίες απορρέουν από τον Ν. 3691/2008, σας ενημερώνουμε ότι θα σας αποσταλεί σχετικό σχέδιο καταστάσεως με τα ζητούμενα από την αρχή στοιχεία των συμβολαίων, το οποίο προηγουμένως θα εγκριθεί από την Αρχή κατά την επόμενη συνάντησή μας, που ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2018, δεδομένου ότι θα ληφθούν υπόψη και οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (GDPR), που τίθενται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.  Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από το Σύλλογο για το χρόνο έναρξης αποστολής των αιτουμένων από την ως άνω Αρχή στοιχείων.

 

        Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας