Ανακοίνωση Συντονιστικής-Τραπεζικοί λογαριασμοί για κατάθεση τέλους χρήσης

ΘΕΜΑ: Λογαριασμοί για κατάθεση του τέλους χρήσης ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 46904 οικ./12-6-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2030 Β’) «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 41756 οικ./2017 (ΦΕΚ 1884/Β/30-5-2017) για τη “Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων”», σας ενημερώνουμε ότι το τέλος χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών εξ ευρώ 350,00 ή 100,00 (ανάλογα με την τιμή πρώτης προσφοράς) ανά πλειστηριασμό, θα κατατίθεται από τους συμβολαιογράφους σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου:

α) στην Εθνική Τράπεζα: 080/006491-22

(IBAN: GR39 0110 0800 0000 0800 0649 122)

β) στην Τράπεζα Πειραιώς: 5029091118587

(IBAN: GR60 0172 0290 0050 2909 1118 587)

γ) στην Τράπεζα EFG EUROBANK: 0026.0240.31.0201400507

(IBAN: GR75 0260 2400 0003 1020 1400 507).

δ) στην Τράπεζα ALPHA BANK: 101002002309619

(IBAN: GR92 0140 1010 1010 0200 2309 619)

            Ως αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται α) το όνομα του συμβολαιογράφου, β) ο μοναδικός αριθμός του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και γ) η ημερομηνία διεξαγωγής αυτού.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας