Ανακοίνωση Συλλόγου-Κοινή παρουσίαση υποψηφιών Προέδρων-Συμβούλων-08.05.18

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε εκτέλεση της από 4.2.2018 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, σχετικά με τη διοργάνωση εκδήλωσης για την κοινή  παρουσίαση των υποψηφίων Προέδρων και Συμβούλων, ενόψει των επικείμενων αρχαιρεσιών της 27ης και 29ης Μαΐου 2018, προσκαλείσθε, την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 15:30 μμ, στην αίθουσα διαλέξεων  του Συλλόγου (α’όροφος) για να παρακολουθήσετε την ανωτέρω παρουσίαση.

Με τιμή

O Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                    Ευτυχία Καραστάθη