Ανακοίνωση Συλλόγου για ελέγχους Εισαγγελέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σχετικά με τα θέματα που έχουν προκύψει κατά τον έλεγχο από τους Εισαγγελείς των αρχείων συμβολαιογράφων για το έτος 2017 και τα στοιχεία που αιτούνται αυτοί να περιληφθούν στην έκθεση επιθεωρήσεως, σας ενημε-ρώνουμε ότι έχει κατατεθεί το υπ’ αριθμ. πρωτ. 822/10-5-2018 έγγραφο του Συλλόγου μας (αριθμ. πρωτ. Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών 19291/11-5-2018), το οποίο συνημμένα αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας, και έχει πραγματοποιηθεί άμεση ενημέρωση των αρμοδίων προϊσταμένων και υπηρεσιών για τη διευθέτηση του θέματος.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: