Ανακοίνωση Συλλόγου-Υπενθύμιση αποστολής συστημένων για εκλογές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

            Σας υπενθυμίζουμε ότι αναφορικά με τις προσεχείς αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας της 27ης και 29ης Μαΐου 2018, εκείνοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις αρχαιρεσίες λόγω αποδεικνυομένου σοβαρού κωλύματος ή κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιομέτρων από το κατάστημα ψηφοφορίας ή δεν επικοινωνούν χερσαία με αυτό, πλην των συμβολαιογράφων της νήσου Σαλαμίνας, και ψηφίζουν με συστημένη επιστολή, πρέπει να αποστείλουν τις συστημένες επιστολές μέχρι αύριο 25 Μαΐου 2018.