Εγκύκλιος Συντονιστικής 14/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

  1. Το από με αριθμ. πρωτ. Οικ. ΝΔ 1498/1820692/07.05.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με θέμα την παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεθώνης (πρώην Κοινότητα Μεθώνης) του Δήμου Μεθώνης του Νομού Πιερίας. – Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών – Έννομα Αποτελέσματα.
  1. Το από με αριθμ. πρωτ. Οικ. ΝΔ 1499/1822169/21.05.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με θέμα την παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ερασμίου (πρώην Κοινότητα Ερασμίου) του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης. – Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών – Έννομα Αποτελέσματα.
  1. Το από με αριθμ. πρωτ. Οικ. ΝΔ 1608/1822174/21.05.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, με θέμα την παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσιάς (πρώην Κοινότητα Μεσιάς) του Δήμου Ευρωπού του Νομού Κιλκίς. – Οριστικοποίηση Αρχικών Εγγραφών – Έννομα Αποτελέσματα.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας