Ανακοίνωση Συλλόγου-Διενέργεια διαγωνισμού συμβολαιογράφων το φθινόπωρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το φθινόπωρο θα διεξαχθούν, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων συμβολαιογράφων.

Ήδη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της αρμόδιας επιτροπής για τον καθορισμό των θέσεων των συμβολαιογράφων, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σταύρος Κοντονής αναμένεται να προβεί άμεσα στη δημοσιοποίηση της προκήρυξης του εισαγωγικού διαγωνισμού των υποψηφίων.

Με τιμή

               O Πρόεδρος                                                             Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Ευτυχία Καραστάθη