Συνάντηση σήμερα 5/6/2018 στη Βουλή με τον κ. Υπουργό ΥΠΕΚΑ και την Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Συνάντηση σήμερα 5/6/2018 στη Βουλή, του Προέδρου του ΣΣΕΑΠΑΔ Γ. Ρούσκα και του συμβούλου Θ. Χαλκίδη με τον κ. Υπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Γ. Σταθάκη και την Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κα. Ε. Κλαμπατσέα σχετικά με τροποποιήσεις στον Ν. 4495/2017. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν αλλαγές και διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο 83 παρ. 8 (στατική επάρκεια ακινήτων, προσάρτηση αντιγράφων των σχεδίων της οικοδομικής άδειας των κτιρίων) και με το άρθρο 98 (δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών).