Ανακοίνωση Συλλόγου-Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΣΕΑΠΑΔ-Συγκρότηση σε σώμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας  γνωρίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 27ης και 29ης Μαΐου 2018, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση στις 6 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 36/4-3-1999 (Φ.Ε.Κ. 42/1999, τ.Α΄) και συγκροτήθηκε σε Σώμα.

Εξελέγησαν:

Αντιπρόεδρος η κα Ελένη Κοντογεώργου του Βασιλείου

Γενικός Γραμματέας ο κ. Θεόδωρος Χαλκίδης του Αναστασίου

Ταμίας η κα Ευτυχία Καραστάθη του Νικολάου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι κάτωθι:

Πρόεδρος:                            Γεώργιος Ρούσκας του Ιωάννου

Αντιπρόεδρος:                    Ελένη Κοντογεώργου του Βασιλείου

Γεν.Γραμματέας:                Θεόδωρος Χαλκίδης του Αναστασίου

Ταμίας:                                 Ευτυχία Καραστάθη του Νικολάου

Τακτικοί Σύμβουλοι:      Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου του Ανδρέου

                                                 Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος του Γεωργίου

                                                Αθανάσιος  Δράγιος του Αριστείδη

                                                Χριστίνα Μάνδρου του Γεωργίου

                                                Νικόλαος Παπαθέου του Ιωάννου

                                                Αργυρώ Σεργάκη-Παπαδογιάννη του Φαίδωνα

                                                Μηνάς Σεφεριάδης του Σαράντη

                                                Ελένη Τσερτσιγιάννη του Στυλιανού

                                                Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου του Αριστείδη

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης