Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι, έχουν κατατεθεί δύο ενστάσεις με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, από τους κ. Κωνσταντίνο Βλαχάκη, υποψήφιο Πρόεδρο και κα Ελένη Καραγεωργόπουλου, υποψήφιας μεμονωμένης συμβούλου, στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 27ης και 29ης Μαΐου 2018, κατά του κύρους των πρόσφατων εκλογών του Συλλόγου μας και συγκεκριμένα κατά της εκλογής του Προέδρου κ. Γεωργίου Ρούσκα, με κύριο επιχείρημα ότι δεν έχουν προσμετρηθεί τα λευκά ψηφοδέλτια για την τελική διαμόρφωση του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών. Σημειώνεται ότι, είναι η πρώτη φορά που κατατίθενται ενστάσεις κατά εκλογικής διαδικασίας και εκλεγμένου Προέδρου του Συλλόγου. Επισυνάπτονται τα  σχετικά κείμενα των ενστάσεων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης