Εγκύκλιος Συλλόγου 22/2018-Διαβίβαση ΠΟΛ 1113/2018-Νέες αντικειμενικές αξίες

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σε συνέχεια της χθεσινής μας ανακοίνωσης σχετικά με τις νέες αντικειμενικές αξίες, σας κοινοποιούμε συνημμένα την ΠΟΛ 1113/12-6-18 (Φ.Ε.Κ.2192 τευχ. Β’) προς ενημέρωσή σας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: