Σεμινάριο στο Σύλλογο-Ν.4546/2018 αλλαγές στο νόμο περί αυθαιρέτων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00 θα διεξαχθεί στην αίθουσα διαλέξεων του πρώτου (Α’) ορόφου του κτιρίου του Συλλόγου (Γ. Γενναδίου 4), σεμινάριο με θέμα: «Οι αλλαγές που επέφερε ο Ν.4546/2018-Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101 Α’) στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων – Γενική νομοθετική ανασκόπηση» με εισηγητές τους  κ.κ. :

-Γεώργιο Ρούσκα-Πρόεδρο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-  Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου,

-Ζωή Βισβάρδη, Δικηγόρο στο Νομικό Τμήμα της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

-Μιχάλη Παπαμιχαήλ, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

-Μηνά Σεφεριάδη, μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Ευαγγελία Χριστοπούλου Σταμέλου, μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Μαρία Τρούσα, Συμβολαιογράφο Αθηνών.

 Προσκαλούνται οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν το σχετικό σεμινάριο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

  • Σημειώνεται ότι το ανωτέρω σεμινάριο θα βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, το αργότερο  μέχρι τη Δευτέρα 25.6.2018.