Εγκύκλιος Συντονιστικής 19/2018-Αποστολή Εγχειριδίου φορολογικών θεμάτων

ΘΕΜΑ: Αποστολή «Εγχειριδίου  ερωτήσεων – απαντήσεων σε φορολογικά θέματα» της Α.Α.Δ.Ε. (έκδ. Ιούνιος 2018)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το επικαιροποιημένο «Εγχειρίδιο ερωτήσεων – απαντήσεων σε φορολογικά θέματα» (Ιούνιος 2018), το οποίο εκδίδεται κάθε έτος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).


Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας