Εγκύκλιος Συλλόγου 30/2018-ΥΑ εκμίσθωσης λατομείων

 

ΘΕΜΑ: Υπουργική Απόφαση ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ. 175616/5-6-1918 «Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων» (ΦΕΚ 2304 Β)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ υπ’ αριθμ. ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ. 175616/1918, με τίτλο «Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2304/18-6-2018 τευχ. Β’.

Με την ως άνω Υ.Α. καθορίζεται η διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης η εκμίσθωση δημοσίου λατομείου με απευθείας ανάθεση ή με πλειοδοτική δημοπρασία.

Ειδικότερα, το άρθρο 8 του Β’ Μέρους Β’ της ως άνω Υ.Α. αφορά στις προϋποθέσεις και τη συμβολαιογραφική πράξη που συντάσσεται σε περίπτωση εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση, ενώ στο άρθρο 10 του Γ’ Μέρους στη συμβολαιογραφική πράξη παράτασης της μίσθωσης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: