Ανακοίνωση Συλλόγου – Αποφάσεις για ενστάσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

 

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι απορρίφθηκαν και οι δύο ενστάσεις που είχαν κατατεθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά του κύρους των πρόσφατων εκλογών του Συλλόγου μας και κατά της εκλογής του Προέδρου κ. Γεωργίου Ρούσκα. Οι δύο αυτές ενστάσεις με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο κατατέθηκαν μετά τις αρχαιρεσίες της 27ης και 29ης Μαΐου 2018 από τους κ. Κωνσταντίνο Βλαχάκη, υποψήφιο Πρόεδρο και την κα Ελένη Καραγεωργόπουλου, υποψήφια μεμονωμένη σύμβουλο, με κύριο επιχείρημα ότι δεν έχουν προσμετρηθεί τα λευκά ψηφοδέλτια για την τελική διαμόρφωση του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών. Οι εν λόγω αποφάσεις των αρμόδιων δικαστικών αρχών, που αφορούν την ουσία των ενστάσεων των δύο συναδέλφων, οι οποίοι επέλεξαν να εξαντλήσουν την μαχητικότητα τους με αυτόν τον τρόπο, μας υπενθυμίζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι θα πρέπει ως εκπρόσωποι και θεματοφύλακες της νομιμότητας να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Βέβαια οι δύο συνάδελφοι έχουν κάθε δικαίωμα όπως άλλωστε κάθε πολίτης να καταφεύγουν σε ένδικα μέσα σε περίπτωση που θεωρούν ότι θίγονται εκ των διαδικασιών, αλλά πραγματικά είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό πως από τη μία πλευρά καταφεύγουν στη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά είτε μάχονται με πρωτοφανή τρόπο τις αποφάσεις των δικαστηρίων που καλούμαστε να εκτελέσουμε και αφορούν πλειστηριασμούς, είτε σε εξαιρετικά δύσκολες και κρίσιμες στιγμές προτιμούν τη φυγή από το να δώσουν τη μάχη.

 

  Με τιμή

Ο Γενικός Γραμματέας
Θεόδωρος Χαλκίδης