Εγκύκλιος Συντονιστικής 60/2015 – Διαβίβαση ΦΕΚ 2115/2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η με αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015  Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2115/30-09-2015 τ.Β΄ ΦΕΚ το οποίο και επισυνάπτουμε με την παρούσα, για την κατάργηση από 1ης Οκτωβρίου 2015 των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο και Σκιάθο.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: