Ανακοίνωση Συλλόγου-Ημερίδα οικογενειακού δικαίου-Βρυξέλλες

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 23 Οκτωβρίου 2018, θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες, ημερίδα Ευρωπαϊκού Οικογενειακού Δικαίου που θα αφορά τους νέους Κανονισμούς για τις περιουσιακές σχέσεις συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων – 2016/1103 & 2016/1104, που θα τεθούν σε ισχύ από τις 29-1-2019.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν έως τις 16 Οκτωβρίου 2018. Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για την ημερίδα και μπορείτε να εγγραφείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.notariesofeurope-conference.eu/fr/

Σας αποστέλλονται συνημμένα α) ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1103 του Συμβουλίου

της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων  και β) ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1104 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων.

          Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: