Ανακοίνωση Συντονιστικής – Μητρώο εκτελεστών διαθηκών – Υπενθύμιση

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 110493/1795/ 4-9-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών), το οποίο σας κοινοποιήθηκε στις 8-9-2015, η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων (με τα σχετικά δικαιολογητικά) για εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών είναι η 31η Οκτωβρίου 2015.

            Προς πλήρη ενημέρωσή σας, μπορείτε να συμβουλευθείτε την εγκύκλιο Συντονιστικής 48/2013 και την Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013/30-12-2013 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που σας είχαν αποσταλεί ως συνημμένα έγγραφα με την σχετική από 8-9-2015 Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Ρούσκας