Ανακοίνωση Συλλόγου-διάθεση μεγαροσήμων

ΘΕΜΑ:  Διάθεση Μεγαροσήμων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

          Σας ενημερώνουμε ότι η  Δ΄ Δ.Ο.Υ Αθηνών, από την οποία προμηθευόμαστε μεγαρόσημα, μάς ενημέρωσε ότι και μέχρι το τέλος του έτους δεν θα μας διαθέσει πλέον μεγαρόσημα των δύο (2) ευρώ καθώς αυτά έχουν εξαντληθεί και δεν πρόκειται να εκτυπωθούν νέα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

          Επομένως, από το ταμείο του Συλλόγου μας θα μπορείτε να προμηθεύεστε μόνο μεγαρόσημα αξίας πενήντα λεπτών (0,50€) και τριών ευρώ (3€).

Με τιμή

  ,Ο Πρόεδρος                                                              Γενικός  Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: