Εγκύκλιος Συντονιστικής 28/2018 – Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 294/23.10.2018 (Oικ. ΝΔ 2833/1838903/23.10.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με θέμα την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης – καταχώρηση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα του Δήμου Αγίων Αναργύρων του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με ορισμό ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην ίδια περιοχή την 26η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας