Ανακοίνωση Συλλόγου 2018-έλεγχοι Α54Α από Υπουργείο Οικονομικών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε εκτέλεση των υπ’αριθμούς α) ΠΟΛ 1182/28.9.2018 (ΦΕΚ τ.β’ 4422/4.10.2018) με θέμα, «Διαπίστωση της σωστής εφαρμογής του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων» και β) ΠΟΛ 1186/28-9-2018, με θέμα «Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων», αναφέρθηκαν από ελεγχόμενους συμβολαιογράφους διαφορετικές λογικές ελέγχου που αφορούν στις εντολές του σχετικού φύλλου ελέγχου. Προς άρση παρερμηνειών και με αίτημα οι έλεγχοι να διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερθείσες ΠΟΛ 1182 και ΠΟΛ 1186/2018, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Γεωργίου Ρούσκα, της Αντιπροέδρου Ελένης Κοντογεώργου και του Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, με τους αρμόδιους διοικητικούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να ενημερώσουν  τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και να παράσχουν κάθε διευκρίνιση στους αρμοδίους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε ελεγχόμενο -για πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ-  μέλος του Συλλόγου μας, επιθυμεί κάποια διευκρίνιση  ή και συνδρομή κατά τη διάρκεια του ελέγχου του από το Σύλλογο, παρακαλείται να επικοινωνεί με τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο ή τον κ. Αναγνωστόπουλο.

Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι αφορούν μόνο ένα συγκεκριμένο έτος και δεν σχετίζονται με οποιονδήποτε άλλο φορολογικό έλεγχο (εισοδήματος, Φ.Π.Α. κ.λπ.), ελέγχονται δε συμβόλαια τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνο μεταβιβάσεις ακινήτων εξ επαχθούς ή εκ χαριστικής αιτίας και αποδοχών κληρονομιάς.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: