Εγκύκλιος Συντονιστικής 32/2018 – Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

  1. Το με αριθμ. πρωτ. 331/20.11.2018 (ΠΡ 1459/1841541/09.11.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με το οποίο καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές των προκαποδιστριακών Δήμων Αγίων Θεοδώρων και Λουτρακίου – Περαχώρας και των Κοινοτήτων Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκερίζης και Ισθμίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφερείας Πελοποννήσου να υποβάλουν δηλώσεις στο διάστημα από 12 Νοεμβρίου 2018 έως 12 Φεβρουαρίου 2019 για τους κατοίκους ημεδαπής και από 12 Νοεμβρίου 2018 έως 12 Μαΐου 2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, και

  1. Το με αριθμ. πρωτ. 332/20.11.2018 (ΝΔ 2998/1841576/09.11.2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στους προκαποδιστριακούς Δήμους Αγίων Θεοδώρων και Λουτρακίου – Περαχώρας και στις Κοινότητες Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκερίζης και Ισθμίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφερείας Πελοποννήσου.

 

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 39/4/07.11.2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 12η Νοεμβρίου 2018, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 12 Φεβρουαρίου 2019, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 13 Μαΐου 2019 αντίστοιχα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας