Ερωτήσεις για ασφαλιστικά θέματα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, όποιο από τα μέλη του Συλλόγου μας έχει απορία σε θέματα σχετικά με την ασφαλιστική νομοθεσία, μπορεί να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνοπτικά και με σαφήνεια διατυπωμένο, με τα στοιχεία επικοινωνίας του (σταθερό και κινητό τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου notaries@notariat.gr (υπόψη κ. Δημητρίου Κωφόπουλου) και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα λάβει τις αντίστοιχες απαντήσεις-διευκρινίσεις.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: