Παράταση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού μέχρι 15.01.19

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 3-12-2018 Ανακοινώσεώς μας σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793 ΕΞ /1312-2018 (ΦΕΚ 5619/13-12-2018), με την οποία παρατείνεται μέχρι 15 Ιανουαρίου 2019 η υποχρέωση αυτή.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 45231/2017 (ΦΕΚ 1445 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ 3965 Β), η μη συμμόρφωση των υπόχρεων σε δήλωση των επαγγελματικών τους λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) επισύρει  διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000€) ευρώ, καθώς ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στον ως άνω διαδικτυακό τόπο, επιβάλλεται επιπλέον διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100€) ευρώ. Τέλος, επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης περισσότερων του ενός λογαριασμού ως επαγγελματικού.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας