Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ.-Πέμπτη 20.12.2018-18:00 μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

            Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00, στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει  το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα :

1-)        Yλοποίηση των αποφάσεων της από 13-12-2018 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., που ομόφωνα ελήφθησαν επί των προτάσεων που υποβλήθηκαν εγγράφως και προφορικώς και όπως αυτές ακριβώς διατυπώθηκαν κατά την ως άνω συνεδρίαση της έκτακτης Γ.Σ. – Ενημέρωση Προέδρου.

2-)        Aναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων Συλλόγου έτους 2018.

3-)        Ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή προσφορών για νέο λογισμικό του Συλλόγου.

4-)        Αιτήσεις.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: