Ανακοίνωση Συλλόγου-Κοινοποίηση μελέτης για δασικούς χάρτες

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση μελέτης για τους δασικούς χάρτες «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, τη μελέτη που εκπονήθηκε από το Σύλλογό μας σχετικά με τους δασικούς χάρτες, με τίτλο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ».  Η παρούσα μελέτη, ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει τον οδηγό για τη συμβολαιογραφική διαχείριση των δασικών χαρτών. Σημειώνεται ότι η παρούσα μελέτη μας έχει ζητηθεί και θα την αποστείλουμε σε δημόσιους φορείς, σε Ο.Τ.Α., καθώς και στους συναδέλφους δικηγόρους.

 

Με τιμή

          Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                    Θεόδωρος Χαλκίδης