Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Υπενθύμιση οριστικοποίησης πιστοποιητικού Α54Α

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για την οριστικοποίηση (κάψιμο) των πιστοποιητικών του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013 (ΕΝΦΙΑ), που προσαρτώνται σε συμβόλαια συνταχθέντα μέχρι 31-12-2018, θα λειτουργεί μέχρι 30 Ιανουαρίου 2019 (βλ. σχετική ανακοίνωση με αρ.πρωτ. 407/31.12.18).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας