Ανακοίνωση Συλλόγου – Ιστοσελίδα Συλλόγου

ΘΕΜΑ:  Ιστοσελίδα του Συλλόγου

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι προχωρούμε σταδιακά στην επικαιροποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Συλλόγου και στην εν γένει αναδιάρθρωση και αναμόρφωση αυτής. Θα δημιουργηθούν νέες ενότητες θεμάτων (π.χ. διεθνή συμβολαιογραφικά θέματα), ώστε να εμπλουτιστεί το περιεχόμενό της και να κατηγοριοποιηθεί το ήδη υπάρχον υλικό. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα είναι ελεύθερη σε κάθε πολίτη, για ειδικό όμως περιεχόμενο (λ.χ. βιντεοσκοπημένα επιμορφωτικά σεμινάρια) θα απαιτείται ειδικός κωδικός πρόσβασης, μοναδικός για κάθε συμβολαιογράφο – μέλος του Συλλόγου μας. Συγκεκριμένα, το όνομα χρήστη (username) θα είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που έχετε δηλώσει στο Σύλλογο και ο κωδικός πρόσβασης (password) θα σας αποσταλεί στο e-mail σας με αυτοματοποιημένο μήνυμα από την ηλεκτρονική διεύθυνση wordpress@notariat.gr και θα έχει την παρακάτω μορφή:

Π.χ.

URL to login: http://enotariat.gr/wp-login.php  [διεύθυνση ιστότοπου]

Username: cs@clevermedia.gr [όνομα χρήστη]

Password: 941435 [κωδικός πρόσβασης]

 

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα με τη σύνδεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία CLEVERMEDIA στα τηλέφωνα 210 7247505-506-507.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: