Ανακοίνωση Συλλόγου 2019-Διάθεση μεγαροσήμων των 2 ευρώ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα διατίθενται μεγαρόσημα των δύο (2) ευρώ από το Ταμείο του Συλλόγου.

Με τιμή

O Πρόεδρος                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Συνημμένα αρχεία: