Εγκύκλιος Συντονιστικής 9/2019-Πιστοποίηση συμβολαιογράφων-ΥΜΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’αριθμ. πρωτ. 27590/06.03.19 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών, Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και ΓΕΜΗ σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την πιστοποίηση των συμβολαιογράφων-ΥΜΣ προκειμένου να εγγραφούν στο σχετικό υπό-Μητρώο και να αποκτήσουν την ιδιότητα του συμβολαιογράφου-ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών. Όπως αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο η έναρξη της διαδικασίας θα γίνει στις 11-03-2019.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας